KAPHİB’den Haberler

ÜYELERİMİZDEN

BEST WESTERN PREMIER CAPPADOCİA

BEST WESTERN PREMIER CAPPADOCİA

KAPADOKYA INN (RAMADA)

KAPADOKYA INN (RAMADA)

FAİRYLAND CAVE HOTEL

FAİRYLAND CAVE HOTEL

FOSIL CAVE HOTEL

FOSIL CAVE HOTEL

Elevres Stone House Otel

Elevres Stone House Otel

FRESCO KONAKLARI

FRESCO KONAKLARI

DİLEK KAYA OTEL

DİLEK KAYA OTEL

YÖRÜK STONE HOUSE

YÖRÜK STONE HOUSE

AYDINLI GARDEN HOUSE

AYDINLI GARDEN HOUSE

PHOCAS CAVE SUİTES

PHOCAS CAVE SUİTES

ARIANA SUSTAINABLE LUXURY LODGE

ARIANA SUSTAINABLE LUXURY LODGE

HELİKE İN CAPPADOCİA

HELİKE İN CAPPADOCİA

GÜL KONAKLARI - SINASOS (Special Category)

GÜL KONAKLARI - SINASOS (Special Category)

Gold yıldırım hotel

Gold yıldırım hotel

CAPPAVILLA CAVE HOTEL

CAPPAVILLA CAVE HOTEL

TERMALYA TERMAL OTEL

TERMALYA TERMAL OTEL

KAPADOKYA LODGE

KAPADOKYA LODGE

MDC HOTEL

MDC HOTEL

DOORS OF CAPADOCİA

DOORS OF CAPADOCİA

GÖREME CITY HOTEL

GÖREME CITY HOTEL

KAP-HİB Facebook

Özkonak Yeraltı Şehri

Kesin tarihi tam olarak bilinmese de, Özkonak Yeraltı Şehri'nin M.Ö. 400 lü yıllarda yapıldığı sanılmaktadır. Bölgenin oyulmaya ve şekillendirmeye oldukça müsait tüflü yapısı Yumuşak tüf katmanı havayla temasında sertleşen, sıcaklığı muhafaza edebilen ve nem barındırmayan özelliğinden, yiyeceklerin depolanabileceği yaşam alanlarına dönüştürülmüş ve eski zamanlarda insanların buraya yerleşmesine ve kolayca barınmasına fırsat tanımıştır. Arkeologların söylemlerine göre Özkonak bölgesi geç Hitit döneminin Kabal denilen 24 beylikli federasyonların yerel prensliklerin mekanı olduğu bahsedilmektedir. Sonraları ise Perslerin ve Helenistik dönem Roma İmparatorluğunun toprakları olmuştur. Helenistik dönemde 3000 mensubu olduğu rivayet edilen Zeus mabedi buradadır. Roma döneminden sonra ilk Hristiyanlar, bölgeyi ele geçiren Bizansların baskısından ve yoğun Arap akınlarından kaçarak Özkonak civarına yerleşmiştir. Aziz Basil önderliğinde kayaları oyarak kendilerine ait bir şehir kurmuşlardır. Dünyanın ilk coğrafyacısı olduğu bilinen Yunanlı filozof Strabon, 12. kitabının 538. sayfasında Avanos’un yukarısında tepe diye tabir edilen bir yerde Nevşehir (Nyasa) piskoposunun mezarından ve eski mabet harabelerinden bahseder ki burası Zeus’tur.

Özkonak Kasabası'nda bulunan yeraltı şehri apartman düzenindedir. Mekanlar tünellerle birbirine bağlanmıştır. Bugün mekanların tümü temizlenmiş durumda değildir. Dışarıda şekillendirilerek içeri taşınmış olan sürgü taşlar, savunma sistemi gelişmiş bir düşüncenin ürünüdür.